Produktas

Atlantinės lašišos (Salmo salar) filė su oda

Parduodama: kilogramais
Gamintojo šalis: Norvegija