Produktas

Atlantinės menkės (Gadus morhua morhua) išpjova

Parduodama: kilogramais
Gamintojo šalis: Nyderlandai

Sužvejota: tralais centrinėje Šiaurės jūros dalyje, FAO27 IV b.